EVRIS Foundation

Evris aðstoðar fyrirtæki, stofnanir og félagasamtök við flytja út þekkingu sína og afla sér nýrrar þekkingar í alþjóðleg styrkjakerfi.

Evris Foundation setur saman teymi íslenskra sérfræðinga í samræmi við þarfir samstarfsaðila erlendis. Í krafti góðs árangurs okkar í fyrri verkefnum erum við eftirsóttur samstarfsaðili í ýmis verkefni sem fjármögnuð eru af Evrópusambandinu og Uppbyggingarsjóði EES landanna.

Hafðu samband – það er aldrei að vita nema þekking þín og reynsla geti nýst í erlendu samstarfsverkefni!

 

Yfirstandandi verkefni

 

UAveiroGreenBuildings

Verkefnið UAveiroGreenBuildings miðar að því að þróa aðferðir, sem byggja á lögmálum sjálfbærrar byggingartækni og hringrásarhagkerfisins, við endurmótun og viðhald bygginga. Samstarfsaðilar Háskólans í Aveiro fyrir verkefnið eru Platform for Sustainable Construction Association -CentroHabitat og Evris Foundation, í samvinnu við verkfræðistofuna Verkís, sem munu leggja af mörkum sérfræðiþekkingu á þessu sviði.

Verkefnið felur í sér framlag til þróunar þverlægrar aðferðafræði, á grundvelli meginreglna hringrásarhagkerfis, sem nýtist í verkefnum á sviði byggingarlistar við endurnýjun og viðhald bygginga Háskólans í Aveiro, Portúgal, með því að:

  • innleiða sjálfbærar lausnir á hönnunarstigi með tilliti til notkunar á endurvinnanlegu efni og meðhöndlun úrgangs; og
  • eftirliti með framkvæmd umhverfisviðmiða og stuðla að bættum árangri í umhverfismálum.

Hlekkir að fréttabréfum verkefnisins:

  1st fréttabréf: https://mailchi.mp/63a10afdd7ea/1-newsletter-1st-newsletter-uaveirogreenbuilding-4960848

–          2nd fréttabréf: https://mailchi.mp/a737a20bbcf3/1-newsletter-1st-newsletter-uaveirogreenbuilding-5167804

3. fréttabréf: https://bit.ly/3Lsg8Gb

 

Verkefnið Sar Upre! er samstarfsverkefni Evris Foundation og SLOVO 21 í Tékklandi. Meginmarkmið verkefnisins er að þróa hæfni og færni menntaðra kennara og kennsluþjálfara sem starfa í menntastofnunum og hafa það hlutverk að styðja og styrkja aðferðir sem miða að því að ná markmiðinu um menntun fyrir alla, þar á meðal innflytjendur og nemendur af Róma-uppruna

Rówoważnik – Jöfnun

Frjálsu félagasamtökin „Laboratory for Change Foundation“, Opole, Póllandi, eru í forsvari fyrir verkefnið Rówoważnik – Jöfnun, og í samstarfi við Evris Foundation.
Markmið verkefnisins er að innleiða ferla og staðla til að vinna gegn mismunun í
fjórum grunnskólum í Opole-héraði í Póllandi. Sérstök áherslu verður lögð á
baráttuna fyrir kynjajafnrétti. Takmarkið er að þróa staðla og ferla í samvinnu við nemendur, kennara og foreldra og í því ferli að taka mið af sértækum þörfum hvers skóla fyrir sig. Stuðst verður við verklag og reynslu af framkvæmdum í þessum málaflokki í íslenskum skólum. Ætlunin er að gera greiningu á ástandinu í skólunum fjórum, halda fundi og vinnustofur í anda „design thinking“ aðferðafræðinnar.

Verkefnið spannar tímabilið frá nóvember 2021 til október 2023.

Láttu í þér heyra!

Hafðu samband – það er aldrei að vita nema þekking þín og reynsla geti nýst í erlendu samstarfsverkefni!

Við erum hér

Grandagarði 16, 101 Reykjavík

Hringdu

(354) 517-1600

Netfang

evris@evris.is

Skilaboð til evrisfoundation.is

3 + 13 =